Rynek nieruchomości – obowiązki zarządcy

Zadaniem firmy zarządzającej nieruchomościami jest kompleksowe zarządzanie powierzonymi jednostkami na zlecenie właściciela. Oznacza to bieżącą analizę wszelakich zagadnień mogących mieć wpływ na administrowanie nieruchomością a także podejmowanie odpowiednich wyborów w tym zakresie. Zatrudnienie dobrego zarządzającego pozwala na bardziej racjonalne wykorzystanie posiadanych nieruchomości. Przekłada się to na zmniejszenie ponoszonych kosztów i zwiększenie przychodu z posiadanych nieruchomości.

Ponadto zaangażowanie zarządcy ściąga z właściciela wiele zajęć. Nie trzeba zastanawiać się nad każdą drobną rzeczą w obrębie użytkowania lokalu. Kiedy zatrudnimy zarządzającego, to zadania gdy spędzamy czas na sprawdzaniu milionów ofert, które pokaże sieć na hasło na przykład sprzątanie klatek schodowych Wrocław, odejdą do przeszłości.

Do 1 stycznia r. zarządca nieruchomości musiał mieć stosowną licencję. Od 2014 roku, nie jest to już profesją uwarunkowaną od regulacji. W tej chwili do pracy jako zarządca nie potrzeba specjalnego przygotowania. Wymagane jest jedynie posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz ubezpieczenie tzw. OC. Rozsądnie jest jednak skorzystać z usług profesjonalnego, licencjonowanego zarządcy. Zajęcie to wymaga wiele doświadczenia oraz specjalistycznej wiedzy – zobacz siton.pl.
.

Kolejnym argumentem, dla którego opłaca się skorzystać z profesjonalnego, licencjonowanego zarządcy jest fakt, że ktoś kto trudni się zarządzaniem budynkami na większą skalę ma lepsze rozeznanie w rynku i potencjalnie dużo kontaktów do rozmaitych podwykonawców i w związku z tym wybierze najbardziej korzystną propozycję. Na przykład zarządzający działający w stolicy dolnośląskiego będzie orientował się jaki podwykonawca najlepiej, najsprawniej zrobi okresowy przegląd, lub czyszczenie kanalizacji we Wrocławiu.

Zarządca musi po pierwsze troszczyć się o respektowanie zapisów prawa związanych z powierzonymi mu budynkami. Zobowiązany jest też do prowadzenia wymaganej dokumentacji technicznej podległych nieruchomości. Jakie jeszcze zobowiązania ma zarządzający? Jednym z podstawowych zajęć zarządcy jest dbanie o dobry stan techniczny podległych nieruchomości. Obejmuje to również tak elementarne kwestie jak dbanie o porządek. Ponownie warto podkreślić tu opłacalność zaangażowania specjalistycznej firmy. Zarządca działający w konkretnym mieście, będzie wiedział która firma najlepiej świadczy usługi porządkowe np. we Wrocławiu. Zarządzający zajmie się też kwestiami spełnienia wymogów prawa.

Ponownie wraca temat zaangażowania miejscowego fachowca. Budynki podlegają okresowym weryfikacjom stanu wszystkich instalacji. Lokalny zarządzający zna swój teren i będzie wiedział która firma sprawnie oraz rzetelnie zrobi przegląd instalacji gazowej we Wrocławiu, Katowicach, czy Warszawie. Zarządzający załatwi też codzienne kwestie dotyczące użytkowania nieruchomości, np. w przypadku awarii. Jeśli, dla przykładu, pogotowie elektryczne we Wrocławiu nie działa najszybciej to rezolutny zarządzający nie będzie oczekiwał na dotarcie służb tylko we własnym zakresie wezwie właściwego elektryka.
Żeby móc sprawnie wykonywać powierzone zadania zarządca posiada szerokie uprawnienia. Pozwalają one na występowanie w imieniu właściciela w wielu sprawach związanych z podległych nieruchomości. Zarządca może chociażby zawierać kontrakty na dostawy mediów oraz innych usług dla podległych nieruchomości. W związku z tym kluczowe jest aby zarządzający był osobą o wysokich standardach moralnych oraz uczciwą.

2 komentarze

  1. Zgadzam się z treścią wpisu. Nadzorowanie Spółdzielni Mieszkaniowej przysparzało mi sporo pracy. Zatrudnienie zewnętrznego zarządcy było świetnym rozwiązaniem. Polecam każdemu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *