Jak urządzić pokój medyczny w szkole?

Aktualne rozporządzenia w sprawie opieki zdrowotnej nad uczniami podkreślają znaczenie profilaktyki, przypisując szkolnym pielęgniarkom rolę koordynatora działań na rzecz zdrowia nieletnich. Miejscem przeznaczonym do realizacji ich zadań są odpowiednio przystosowane pomieszczenia, położone na terenie placówki oświatowej, lub w razie ich braku – w przychodni.

Aby mogły one spełniać swoją rolę, powinny zostać zaopatrzone w odpowiedni sposób. Nie może zabraknąć w nich przyrządów takich jak: ciśnieniomierz automatyczny lub waga ze wzrostomierzem, które są potrzebne do wykonywania badań skriningowych, oraz środków do odkażania i artykułów opatrunkowych potrzebnych w trakcie udzielania pierwszej pomocy.

Za utrzymanie pomieszczenia pielęgniarki odpowiada organ samorządowy, któremu podlega szkoła.

O czym warto pamiętać, wyposażając gabinet szkolnej pielęgniarki?

Zorganizowanie pomieszczenia medycznego jest ściśle określone zapisami ustaw, co ma na celu zadbanie o interesy i osoby udzielającej świadczenia, i dziecka. Wszystkie odsłonięte powierzchnie muszą być przystosowane do dezynfekcji, a gazy opatrunkowe, zimne okłady na kolano oraz bandaże przechowywane w zabezpieczonych szafkach.

W widocznym miejscu powinny znajdować się także rękawice lateksowe bezpudrowe oraz ręczniki jednorazowego użytku. Do podstawowego wyposażenia pomieszczenia medycznego zalicza się także ciśnieniomierz automatyczny, stetoskop pediatryczny oraz termometr bezdotykowy Braun, Philips lub inny, stworzony przez wiodącą markę.

Mając na uwadze zachowanie podstawowej higieny, trzeba zadbać przede wszystkim o niezbędną ilość środków dezynfekujących powierzchnie, ręczników papierowych oraz pakietów z narzędziami do wielokrotnego użytku. Gdy jest możliwe kompletowanie ich w gabinecie, warto zadbać o sterylizator do mikrofali, który znacząco usprawni proces odkażania.

W przypadku gabinetów profilaktyki zdrowotnej ulokowanych w szkołach, bardzo istotne jest odpowiednie zaplanowanie przestrzeni i zadbanie o jej uporządkowanie, co pozwoli zapobiec swobodnemu rozprzestrzenianiu się bakterii i wirusów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *